Política High roll

Os ingresos da Comisión negativa xerada nun determinado mes por calquera xogadores que Nós, a noso criterio, determinar a "High Rollers" será transportado e compensado con receita futura comisión xerada polos xogadores citados por ti ata que estas receitas comisión negativo é borrada. A determinación dos criterios para categorizar un xogador como "High roll" será a noso criterio, e nosa única responsabilidade a este respecto será para aconsellamos-lo sobre a categorización de todos os xogadores citados por ti como o mesmo por medio de cambio a estes termos e condicións. criterios actuais para determinar a nosa política de High roll son:

HR1. if in any given month a player generates negative commission revenue of at least €5,000, e os ingresos de comisión engadido ese mes (para o Casino) para esa filial é negativo, entón tal xogador será considerado para ser un High roll;

HR2. se ambos os criterios anteriormente sexan atendidas (7.4.1) a continuación, a receita comisión negativa xerada pola High roll será transportado e compensado con receita futura comisión xerada por este High roll;

HR3. o saldo negativo transportado non se pode definir-off contra outros xogadores’ Os ingresos da Comisión positiva;

HR4. o saldo negativo transportado non pode ser maior que a receita negativa total agregada comisión para o afiliado, para ese mes;

HR5. Se hai máis dun rolo alto, o saldo negativo transportado será dividido proporcionalmente entre eles;

HR6. O saldo negativo dun High roll reducirase en ingresos futura positiva comisión de poder que xeran os meses seguintes;