Visoka Roller politika

Negativna prihod komisija generirana u bilo kojem mjesecu bilo igrača koji su nam, prema vlastitom nahođenju, odrediti da se "Visoki Valjci" će se prenijeti i nadoknaditi protiv budućih prihoda od provizija generira igrača iz koje ste do onog negativnog prihoda od provizija se briše. Određivanje kriterija za kategorizaciju igrača kao "High Roller" bit će prema vlastitom nahođenju, i naša jedina odgovornost u tom pogledu će se savjetovati o kategorizaciji bilo igrača iz vi što isti putem izmjena i dopuna ovih uvjeta i odredbi. Trenutni kriteriji za određivanje naše visoke valjak politike su:

HR1. if in any given month a player generates negative commission revenue of at least €5,000, a ukupna prihod od provizija u tom mjesecu (za casino) za to Affiliate negativna, tada se smatra da je takav igrač da bude visoke valjak;

HR2. ako oba od navedenih kriterija su zadovoljeni (7.4.1) onda je negativna prihod komisija generira High Roller će se prenijeti i nadoknaditi protiv budućih prihoda od provizija koje generira taj High Roller;

hR3. negativni saldo prenesena ne može biti set-off protiv drugih igrača’ Prihod pozitivno komisija;

HR4. negativni saldo prenesena ne može biti veći od ukupnog agregata negativni prihod od provizija za affiliate, za taj mjesec;

HR5. Ako postoji više od jednog valjka visokog, negativni saldo prenositi će se podijeliti proporcionalno između njih;

HR6. Negativan saldo High Roller će se smanjiti za buduće pozitivne provizije-mogućnosti prihoda koji se generiraju u narednim mjesecima;