គណៈកម្មការ

ប្រាក់ចំណូលបានគណៈកម្មាការចែករំលែក

ប្រាក់ចំណូលសុទ្ធ (ខែ) បបចែករំលែក
បានរហូតដល់ទៅ 5000 នាក់£ 30%
ចន្លោះពី 5.001 £ - 15.000 £ 35%
ពី 15.001 £ + + 40%

គ្មាន Carryover អវិជ្ជមាន

នោះហើយជាសិទ្ធិដែលយើងផ្តល់ជូននោះទេ carryover អវិជ្ជមានទៅតាមសាខាទាំងអស់របស់យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកបំណែកមួយនៃចិត្តនិងដើម្បីការពារការរកកម្រៃរឹងរបស់អ្នក.

អនុវត្តគោលនយោបាយទឹកប្រាក់ខ្ពស់: មើលលម្អិត នៅទីនេះ

ចូលរួម​ឥឡូវនេះ

កម្មវិធីសាខាល្បែងកាស៊ីណូកំពូលពី GlobaliGaming.com