Voorwaarden

Voor jou doorgaan met de registratie, Raadpleeg de voorwaarden en onder voorwaarden.

Gelieve te lezen en afdrukken voor toekomstig gebruik

Indien u wenst deel te nemen aan ons affiliate programma, geef uw akkoord om dit te doen door te klikken op de knop 'Ik ga akkoord' hieronder. Daarnaast, door de toegang tot en het gebruik van een van GlobaliGaming Partners 'Marketing Tools of het aanvaarden van elke beloning, bonus of provisie of zij zijn opgenomen in deze overeenkomst of elders op onze website, wordt u geacht te hebben ingestemd gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Duidelijkheidshalve, de termen "wij" en "ons" verwijzen naar GlobaliGaming Partners en "u" en "lid" verwijst naar de andere partij in de gevormd door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden contract. De term "Merchant" wordt gedefinieerd als een onderneming die GlobaliGaming Partners heeft gecontracteerd om hun site te bevorderen(s) en / of producten. Het contract biedt u de niet-exclusieve recht om gebruikers ("Bezoekers") van uw site of sites aan de websites van de Merchant's, in ruil voor de betaling van provisies en doorverwijzing bonussen zoals hieronder aangegeven.

INSCHRIJVING

U kunt zich aanmelden lees deze overeenkomst en een complete GlobaliGaming Partners Ledenaccount aanvraag dan aan ons via onze website. Wij zullen uw aanvraag beoordelen en u laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd. Uw sollicitatie wordt afgewezen als we vaststellen, naar eigen goeddunken, dat uw site niet geschikt is voor welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, sites die in aanbouw, gericht op kinderen, bevordering van seksueel expliciet materiaal, bevordering van geweld, bevordering van discriminatie op grond van ras, seks, godsdienst, nationaliteit, onbekwaamheid, seksuele geaardheid, of leeftijd, bevordering van illegale activiteiten, of het schenden van intellectuele eigendomsrechten.

LID-OVEREENKOMST

Gedurende de looptijd van deze regeling (die vangt aan wanneer u uw acceptatie in de manier hierboven aangegeven aan te geven, en eindigt wanneer jij of we de andere in kennis, per email, van de beëindiging van deze Overeenkomst), gij zult een banner of banners die door GlobaliGaming Partners op uw site weer te geven ("Leden site") als een hyperlink om bezoekers uit de Lid-Site van de Merchant's Sites, het gebruik van verschillende URL's door GlobaliGaming Partners geleverd uitsluitend voor het koppelen (de "geleverd Banners").

The Merchant's banners en / of tekstlinks worden weergegeven op de website Lid. Leden kunnen ook beschrijvende informatie ten aanzien van de Merchant Zit(s) op haar websites(s). Als de inhoud van de member site wordt gevonden onjuist of verouderd zijn, dan kunnen wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw site(s) dat wij het gevoel moet worden. De relatie die in deze overeenkomst is niet-exclusief voor beide partijen; daarom, het lid heeft het recht om de banners van de weer te geven, en links naar, sites van andere bedrijven via de betrokken website, en GlobaliGaming Partners heeft het recht om de Merchant's banners beschikbaar te stellen door middel van online en andere diensten dan de lidstaat website.

AFLEVERING en weergave van BANNERS, KOPIËREN, EN Promotiemateriaal

Als lid, U krijgt toegang tot website GlobaliGaming Partners 'aan een verscheidenheid van grafische en tekstuele links hebben (elk van deze verbindingen worden soms aangeduid als "links" of, individu, als een "Link".) GlobaliGaming Partners en Merchant verleent hierbij aan de leden van de niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare (behalve zoals hieronder) rechten, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, gebruiken (die het recht om te kopiëren omvat, overdragen, verdelen, weer te geven en uit te voeren, zowel privé als in het openbaar): GlobaliGaming Partners en de Merchant's banners, naam, site naam, en andere gerelateerde tekst- en grafisch materiaal wordt ter beschikking gesteld door GlobaliGaming Partners en / of de Merchant aan de afgevaardigde voor het uitdrukkelijke doel van de opname op de site van het lid van tijd tot tijd (collectief, de "Merchant's Material") en voor de specifieke doeleinden hierboven geautoriseerd. GlobaliGaming Partners en Merchant machtigt de lidstaten om te adverteren en hun promotiemateriaal te bevorderen. Het copywriting van promoties mag niet worden gewijzigd, noch verkeerd voorgesteld door de lidstaten. GlobaliGaming Partners en Merchant machtigt tevens de lidstaten te verwijzen, in reclame en promotie van het lid, aan het feit dat de GlobaliGaming Partners en Merchant's sites zijn toegankelijk via de website Lid, met dien verstande dat een dergelijke verklaring:

(een) geen handelsmerken behoren, dienstmerken, beeldmerken, symbolen en / of andere aanduidingen van herkomst van GlobaliGaming Partners of andere Merchant dan GlobaliGaming Partners of de Merchant's site(s) en / of plaats namen in een niet-onderscheidende lettertype (in het bijzonder, niet het lettertype gebruikt in het ontwerp van het logo van een van GlobaliGaming Partners 'of Merchant's mark);

(b) vermeldt niet, suggereren, of impliceren, de tekst of de prominente aanwezigheid van een dergelijke verklaring of anderszins, dat de Merchant sponsors, machtigt, en / of is de bron of herkomst van de betrokken website; en

(c) niet in diskrediet GlobaliGaming Partners of de Merchant, zijn producten, diensten, of leden. Alle gebruik van de GlobaliGaming Partners of Merchant's Materials hieronder zal ten goede komen van de koopman en geen rechten niet maken, titel of interesse in hen aan de lidstaten. Geen enkel ander gebruik van de GlobaliGaming Partners of namen Merchant's, handelsmerken, dienstmerken, beeldmerken, symbolen en / of andere aanduidingen van herkomst of andere aanduidingen verwarrende gelijkenis vertoont met een van de voorgaande kunnen worden gemaakt door de lidstaten voor enig doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobaliGaming Partners of de Merchant. Zoals tussen de Merchant en de lidstaten, Merchant eigenaar, en blijven uitsluitend bezitten, alle rechten aanspraken en belangen (inclusief en zonder beperking, Alle rechten uit hoofde van het auteursrecht en merkenrecht) in en Materialen van de Merchant's en alle namen, handelsmerken, dienstmerken, beeldmerken, symbolen en / of andere aanduidingen van herkomst daarin over de hele wereld en in de eeuwigheid, inachtneming van de in deze overeenkomst verleende toestemmingen.

ONDERHOUD VAN DE LINKS

U komt overeen volledig samen te werken met ons in om vast te stellen en de banden tussen uw site en de GlobaliGaming Partners site of de Merchant's site te onderhouden(s). Het onderhoud en de actualisering van uw site zal uw verantwoordelijkheid. De graphics en / of tekst in verband met de aansluiting op het GlobaliGaming Partners site of de Merchant sites zullen periodiek worden geactualiseerd en zal het nodig zijn voor u om de inhoud van uw site dienovereenkomstig aan te passen op een regelmatige basis. Houd er rekening mee dat we het recht hebben om uw site te monitoren op elk gewenst moment om te bepalen of je volgt de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst en om u te informeren over eventuele wijzigingen in uw site die we voelen moet worden. U bent niet toegestaan ​​om de bestemmings-URL gegevens te maskeren of gebruik een andere techniek die kan maskeren of verbergen GlobaliGaming Partners of de Merchant URL's

SMS MARKETING

Het is niet toegestaan ​​om uw eigen exemplaar voor SMS marketing die niet uit het veld is ondertekend door GlobaliGaming Partners bevorderen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud van uw SMS-berichten en de gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord niet te Mobile SMS Marketing gebruiken om tekstberichten te verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming GlobaliGaming Partners. U gaat ermee akkoord niet te Mobile SMS Marketing gebruiken om SMS-berichten die niet zijn gebaseerd op de klant opt-in of materiaal dat onwettig zijn stuur, storend, lasterlijk, beledigend, dreigend, schadelijk, grof, obsceen of anderszins een misdrijf, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook, of dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins schenden van toepasselijke lokale, staat, nationaal of internationaal recht, regelgeving of gerechtelijk bevel. GlobaliGaming Partners behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als GlobaliGaming Partners bewust wordt en bepaalt, naar eigen goeddunken, dat u schenden elk van de voorgaande richtlijnen.

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Door ondertekening van GlobaliGaming Partners gaat u akkoord met een verscheidenheid aan materiaal te ontvangen van GlobaliGaming Partners en haar partners. Als u ervoor kiest om af te zien van onze communicatie GlobaliGaming Partners en de kooplieden is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan ​​door leden opt-out van de communicatie worden

GOED GELOOF

Je zal niet bewust profiteren van bekende of vermoedelijke verkeer niet gegenereerd met behulp van aanvaarde Internet marketing praktijken al dan niet veroorzaakt GlobaliGaming Partners of de Merchant schade. Moet frauduleuze activiteiten, bewust of anderszins, voortkomen uit een persoon doorverwezen naar Merchant's site via uw link, behouden wij ons het recht voor om de aan u uitbetaald commissies terug te trekken op elk gewenst moment. Onze beslissing in dit opzicht is definitief en hierover kan niet worden ingevoerd. We behouden ons het recht voor om alle verschuldigde bedragen vast te houden aan jou krachtens deze overeenkomst als wij gegronde reden om te geloven dat dit verkeer is veroorzaakt met je kennis

COMMISSIE en doorverwijzing BONUS

U heeft recht op een commissie, zoals hieronder uiteengezet:

De volgende niveaus (per maand) geldt:

Tot £ 5.000,00, Verdienen 30% inkomsten
Tussen £ 5,000.01 -> £ 15.000,00, Verdienen 35% inkomsten
Tussen £ 15,000.01 +, Verdienen 40% inkomsten

De bovengenoemde commissie groepen zijn onderhevig aan veranderingen op het oordeel van de handelaren. In het geval van eventuele wijzigingen, een voorafgaande kennisgeving zou worden gegeven aan de leden (filialen).

De netto-gaming inkomsten wordt als volgt berekend: Net Gaming Revenue: Geld inzet - Cash won - jackpot bijdragen - bonus - verwerking van vergoedingen - alle royalty's - ID controleren van kosten - administratiekosten - exploitatiekosten

GlobaliGaming Partners niet uw betalingen voor commissies verwerken. Mediacle beheert dit namens ons.

betalingen van de Commissie worden gemaakt door de 25e van elke maand voor de commissie vorige maand. Houd er rekening mee dat de commissie betalingen zijn onderworpen aan minimale betaling drempel afhankelijk van de wijze van betaling door u gekozen. De minimale drempels voor betaalde commissie zijn als volgt:

Paypal: £ 200

BACS (UK dezelfde dag Bank Transfer): £ 100

elektronische overschrijving: £ 500

Neteller: £ 20

In geval dat, de lidstaten (filiaal) niet de minimumdrempel bereiken zoals vereist door de wijze van betaling door de leden gekozen in een bepaalde maand, de commissie bedrag zal dan worden doorgerold naar de volgende maand tot de minimale drempel is bereikt.

Wij hebben geen overdracht negatief commissies voor de volgende maand(s).

LID beloningsprogramma's

om deel te nemen, moet je een actief lid met een goede reputatie met GlobaliGaming Partners zijn. Leden deelnemen aan een beloning programma akkoord door de beslissingen van GlobaliGaming Partners, die definitief en bindend in alle opzichten zullen zijn. Alle interpretaties van de regels en besluiten van GlobaliGaming Partners zijn definitief. GlobaliGaming Partners behoudt zich het recht voor om te beëindigen en alle lidstaten Rewards programma om welke reden, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, als om welke reden dan ook de Rewards Program niet kan verlopen zoals gepland of als de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit, of het goede verloop van de Rewards Program is beschadigd of negatief beïnvloed, inclusief wegens besmetting met een computervirus, bugs, knoeien, ongeautoriseerde interventie, bedrog, technische storingen, of andere oorzaken die buiten de macht GlobaliGaming Partners '. GlobaliGaming Partners behoudt zich het recht om te annuleren, beëindigen, wijzigen of Reward Program zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens de lidstaten in te trekken.

alle belastingen, fees, en toeslagen, indien, op Rewards zijn de verantwoordelijkheid van de prijswinnaar. Aanvaarding van een prijs vormt toestemming voor GlobaliGaming Partners en haar reclame en promotie-agentschappen naam van de ontvanger gebruiken, foto en / of gelijkenis voor reclame en het bevorderen en openbaar maken van de diensten van GlobaliGaming Partners in elk medium zonder compensatie, tenzij anders bij wet verboden.

Leden ontslaan en vrijwaren GlobaliGaming Partners en hun Merchants en hun respectievelijke leden, dochterondernemingen, bestuurders, officieren, agenten, werknemers, en alle anderen in verband met de ontwikkeling en uitvoering van de Reward-programma van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeien uit de Reward-programma en de toekenning, gebruik of misbruik van de prijs, met inbegrip van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendom, waaronder enig letsel of schade aan leden of een andere persoon de computer.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Zoals hierin gebruikt, "Vertrouwelijke informatie": alle mondelinge of schriftelijke informatie betekenen, van welke aard en in welke vorm dan ook, over verstreken, huidige of toekomstige producten, software, onderzoek, ontwikkeling, uitvindingen, processen, technieken, ontwerpen of andere technische informatie en gegevens, en marketingplannen (met inbegrip van dergelijke informatie van derden dat een partij hiertoe verplicht als vertrouwelijk te houden), op voorwaarde dat deze informatie redelijkerwijs geïdentificeerd als of redelijkerwijs kon worden beschouwd als geheim of vertrouwelijk te zijn, dat een van beide partijen:

(een) kan vóór hebben gekregen tot de datum van deze overeenkomst, hetzij rechtstreeks vanaf de andere of indirect van derden; of

(b) hieronder kunnen ontvangen van de andere. Elke partij stemt ermee in dat, met betrekking tot de ontvangst van vertrouwelijke informatie van de andere partij, stelt zij:

(ik) Gebruik dezelfde zorg en discretie om openbaarmaking van dergelijke vertrouwelijke informatie te voorkomen omdat het gebruik maakt met gelijkaardige vertrouwelijke informatie van zijn eigen dat het niet wenst te openbaren, maar in geen geval minder dan een redelijke mate van zorg;

(ii) accepteren dergelijke Vertrouwelijke informatie en het gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie uitsluitend voor de doeleinden toegestane hieronder; en

(iii) beperken openbaarmaking van vertrouwelijke informatie alleen met die van haar werknemers en agenten die behoefte hebben om te weten en zijn verplicht een dergelijke Vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken aan derden.

De voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing op informatie die:

(een) is of in de toekomst deel gaat uitmaken van het publieke domein door middel van geen onrechtmatige daad, fout, of nalatigheid van de kant van de ontvanger;

(b) de ontvanger in redelijkheid kan aantonen reeds in haar bezit en niet onderworpen aan een bestaande overeenkomst inzake vertrouwelijkheid;

(c) is ontvangen van een derde zonder beperking en zonder schending van deze Overeenkomst;

(d) werd onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvanger, zoals blijkt uit haar administratie; en

(e) de ontvanger is vereist op grond van een geldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan bekend te maken; verschaft, echter, dat de ontvanger eerste kennisgeving hebben gegeven aan de onthullende partij en zal de onthullende partij een redelijke mogelijkheid om bezwaar invoegen of het verkrijgen van een beschermende bevel waarin wordt geëist dat de Vertrouwelijke informatie zo bekendgemaakt uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het bevel werd uitgevaardigd geven. De beëindiging van deze sectie 4 ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

AANSPRAKELIJKHEID

De Lid erkent dat GlobaliGaming Partners is geen voorstander van over de aankoop of het gebruik van diensten die worden aangeboden door de Merchant via sites van de Handelaar of via de software, evenmin garant voor de kwaliteit, geschiktheid, of de resultaten van een dergelijke dienst of de naleving van de wet of regelgeving. The Merchant verklaart en garandeert dat:

(een) The Merchant heeft het recht om deze overeenkomst aan te gaan en om de rechten en licenties die hierin toekent; en

(b) The Merchant's software, en de reproductie, distributie, transmissie, openbare uitvoering en openbare vertoning van de Merchant's materiaal in verband met de betrokken locatie, Niet doen:

(ik) binnenvallen het recht op privacy of publiciteit van een derde persoon; of

(ii) bevat geen lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of anderszins onrechtmatig materiaal.

De Lid verklaart en garandeert dat:

een. het Lid heeft het recht om deze overeenkomst aan te gaan;

b. Lid site doet niet, en de reproductie, distributie, transmissie, openbare uitvoering en openbare vertoning van de lidstaat van Materialen zoals hierin toegestaan, Niet doen:

(ik) binnenvallen het recht op privacy of publiciteit van een derde persoon,

(ii) bevat geen lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of anderszins onrechtmatig materiaal, of

(iii) inbreuk maken op een patent, auteursrecht of merkrecht in enig rechtsgebied; en

c. Lid heeft geen bericht van een dergelijke invasie ontvangen, overtreding of schending van de rechten van

DUUR EN EINDE

De looptijd van deze overeenkomst zal beginnen wanneer u een banner te downloaden en te koppelen aan onze site of de Merchant's site(s) en zal continu zijn, tenzij en totdat een van beide partijen de andere schriftelijk laten weten dat zij de overeenkomst wenst te beëindigen in kennis, in welk geval deze overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd. Beëindiging AT WILL, VOOR WELKE REDEN DAN OOK, Door een partij. Ten behoeve van de kennisgeving van de beëindiging, levering via e-mail wordt beschouwd als een schriftelijke en directe vorm van kennisgeving. Bij beëindiging:

* U moet de GlobaliGaming Partners of Merchant's banner / s van uw site te verwijderen en alle links van uw site uit te schakelen om de onze en die van hen.

* Alle rechten en licenties verleend aan u in deze overeenkomst zal onmiddellijk worden beëindigd.

* U wordt slechts recht op de onbetaalde verwijzing vergoedingen, indien, verdiend door u op of vóór de datum van beëindiging. U heeft geen recht op verwijzing vergoedingen die zich voordoen na de datum van beëindiging.

* Als u er niet in geslaagd om uw verplichtingen en verantwoordelijkheden te vervullen, zullen we niet betaalt u de verwijzing vergoedingen anders als gevolg van u bij de beëindiging.

* Wij kunnen uw laatste betaling voor een redelijke termijn in te houden om ervoor te zorgen dat het juiste bedrag wordt betaald.

* Als we doorgaan om de activiteit toe te staan (genereren van inkomsten) van klanten na de beëindiging, dit zal een voortzetting of verlenging van deze overeenkomst of een vrijstelling van de beëindiging vormt geen.

* U keert terug naar ons geen vertrouwelijke informatie, en alle kopieën van het in uw bezit, bewaring en controle en zal alle toepassingen van elke handelsnamen te staken, handelsmerken, dienstmerken, logo's en andere aanduidingen van onze Merchants.

* U en wij zullen worden vrijgesteld van alle verplichtingen en schulden met elkaar voorkomen of die na de datum van de beëindiging, behalve met betrekking tot de verplichtingen die naar hun aard zijn ontworpen om beëindiging van kracht, zoals uiteengezet in deze overeenkomst vastgestelde. Beëindiging zal je niet ontslaat van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending van deze overeenkomst, die voor de beëindiging zich heeft voorgedaan

WE KUNNEN deze overeenkomst beëindigen indien we vaststellen (Naar eigen goeddunken) Dat uw site ONGESCHIKT.

GlobaliGaming Partners kunnen ervoor kiezen om de deelname van een affiliate te annuleren in het programma, naar eigen goeddunken, indien de affiliate in strijd is met deze overeenkomst of indien redelijkerwijs gelooft dat de affiliate te hebben gedragen op een zodanige wijze in strijd is met de voorwaarden of opzet van het programma. Indien de affiliate niet langer een lid van het affiliate netwerk, GlobaliGaming Partners behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen.

Ongeschikte sites kunnen omvatten die: zijn gericht op kinderen, bevordering van seksueel expliciet materiaal, bevordering van geweld, bevordering van discriminatie op grond van ras, seks, godsdienst, nationaliteit, onbekwaamheid, seksuele geaardheid, of leeftijd, bevordering van illegale activiteiten, of het schenden van intellectuele eigendomsrechten.

Voor alle duidelijkheid:, beëindiging van de overeenkomst zal geen commissie betaling die kan worden verdiend door de lidstaten van de netto-gaming inkomsten te staken gegenereerd post de beëindiging van de overeenkomst.

Risk Allocation

Geen van de partijen zal aansprakelijk jegens de andere partij (noch enige persoon die beweert rechten die voortvloeien uit de rechten van de andere partij) voor incidentele, indirect, gevolgschade, speciaal, of punitieve schade, van welke aard dan ook - met inbegrip van gederfde inkomsten of winsten, verlies van zaken, of verlies van gegevens - die voortvloeien uit deze overeenkomst (inclusief zonder beperking als gevolg van een schending van enige garantie of andere bepaling van deze Overeenkomst), ongeacht of de overtreder, of naar verluidt aansprakelijk werd geadviseerd, had een andere reden om te weten, of in feite wist van de mogelijkheid daarvan.

ERKENNING VAN GEEN GARANTIE

Behalve zoals hierin uitdrukkelijk, Geen van beide partijen garandeert dat hun respectieve websites zal presteren in de verwachte of zonder onderbreking wijze, fout, of defect, of dat eventuele inkomsten van beide partijen zullen voortvloeien uit de activiteiten overwogen door deze overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, geen van beide partijen maakt geen garanties van welke aard, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of garanties tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten niet specifiek opgesomd.

OPDRACHT

Tenzij anders voorzien, noch GlobaliGaming Partners, noch het lid kan deze Overeenkomst of een van haar rechten toewijzen of delegeren een van haar taken uit hoofde van deze overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere. Elke voorgenomen overdracht delegatie zonder deze vereiste toestemming of wordt nietig.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst, haar interpretatie, prestaties of een inbreuk daarop, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, en alle vragen met betrekking daartoe wordt bepaald door, de interne materiële recht van het Verenigd Koninkrijk.

enkele rekening

stemt ermee in de lidstaten tot een enkele Lid plaats te werken met de Merchant's site(s). Als GlobaliGaming partners moeten ontdekken, met behulp van informatie die zij in de gegeven omstandigheden acht, dat de lidstaten in werking is meer dan één lidstaat rekening, deze overeenkomst wordt beëindigd en de lidstaten zullen alle rechten op commissies en doorverwijzing bonussen verbeurd. Verschillende sites kunnen worden aangemeld bij de ene account; echter, de plaatsing van een site banner op een nieuwe site, onder de GlobaliGaming Partners Members Programma, Moet worden gerapporteerd door de lidstaten en goedgekeurd door de Team GlobaliGaming Partners Ondersteuning van tevoren, en indien dit niet gebeurt kan dit leiden tot de beëindiging van de rekening van het lid. De leden zullen ook alle rechten op commissies en doorverwijzing bonussen verbeurd.

ONAFHANKELIJKE OPDRACHTNEMERS

GlobaliGaming Partners en de lidstaten zijn onafhankelijke contractanten in het kader van deze overeenkomst, en niets hierin zal worden uitgelegd aan een partnership te creëren, gezamenlijke onderneming, of agentuurovereenkomst tussen GlobaliGaming Partners en de lidstaten. Geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om namens de andere partij in overeenkomsten van welke aard dan ook in te voeren.

DISCLAIMER

Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om belastingen uit de winst van hun leden verklaren, volgens de voorschriften van hun land. Het is de verantwoordelijkheid van de handelaar aan haar leden betalen en GlobaliGaming Partners is niet verantwoordelijk voor de daden van de kooplieden in betrekking worden gesteld voor de betaling van haar leden.

GlobaliGaming Partners is ook niet verantwoordelijk voor de manier waarop cookies worden bijgehouden op de Merchants site of op de site van het lid. Het onderhoud van de cookie / conversiecode is de verantwoordelijkheid van de Merchant. GlobaliGaming Partners is een strikt behuizing software dat de resultaten van de tracking toont voor haar leden

AFSTAND

Geen verklaring van afstand van een schending van een bepaling van deze overeenkomst verplicht een verklaring van afstand van enige voorafgaande vormen, gelijktijdige of latere schending van dezelfde of andere bepalingen hiervan, en er geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet.

WIJZIGINGEN

GlobaliGaming Partners kan elk van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst te wijzigen door het plaatsen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op: http://partners.globaligaming.com of op een andere plaats zijn keuze, en door kennisgeving aan het lid van de wijzigingen via e-mail bericht. Modificaties kunnen, bijvoorbeeld, veranderingen in de omvang van de beschikbare verwijzing vergoedingen, vergoeding schema, betalingsprocedures, provisiestructuur, betalingsdrempel en doorverwijzing regels programma. Als een wijziging onacceptabel voor u, UW slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Uw voortdurende deelname aan het programma nadat wij je VAN EEN BERICHT wijzigt of nieuwe overeenkomst op onze site is bindend AKKOORD MET DE VERANDERING VORMEN.