کمیسیون

سهم درآمد کمیسیون

درآمد خالص (ماه) برگرد به اشتراک
تا به £ 5،000 30%
بین £ 5،001 - 15،000 £ 35%
از £ 15،001 + 40%

بدون انتقال منفی

درست است ما ارائه می دهیم هیچ انتقال منفی به تمام شرکت های وابسته ما به شما قطعه ای از ذهن و برای محافظت از کمیسیون سخت به دست آورده خود را.

سیاست غلتک بالا اعمال: جزییات را ببینید اینجا

همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید

برنامه های وابسته قمار کازینو بالا از GlobaliGaming.com